O konferencji

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam Was na Konferencję „Ratunkowa2024.pl”, która odbędzie się 05-06.04.2024 r. w hotelu Scandic w Gdańsku.

Konferencja będzie poświęcona klinicznym aspektom medycyny ratunkowej. Kanwą programu są sytuacje kliniczne, z którymi regularnie spotykamy się w praktyce zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Oddzielne sesje poświęcone są pacjentowi z dusznością, pacjentowi kardiologicznemu i pacjentowi z krwotokiem. Zachęcam również do sesji poświęconej nowym możliwościom terapeutycznym i diagnostycznym w oddziale ratunkowym. Osobne sesje skupią się na leczeniu bólu w medycynie ratunkowej oraz resuscytacji i reanimacji.

Szczególnie zależy mi na Państwa udziale w interaktywnych sesjach „Napiszmy procedurę…”, które odbędą się piątek i w sobotę. Podczas tych spotkań uczestnicy konferencji będą wspólnie, przy udziale moderatorów, opracowywali algorytmy postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych, tak by zoptymalizować działania w fazie przedszpitalnej i szpitalnej. Te 3 sesje będą realizowane równolegle, przez 2 dni, tak by uczestnik konferencji mógł wziąć udział przynajmniej w dwóch takich sesjach.

Mam nadzieję, że te dwa dni spędzone w Gdańsku będą dla nas kreatywnym i koleżeńskim spotkaniem.

Do zobaczenia!!!

prof. dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

zdjęcie

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

Termin
5–6 kwietnia 2024 roku

Miejsce
Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk oraz online

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne dla lekarzy – na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 r. nr 231, poz. 2326).

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu
W celu wydrukowania certyfikatu, prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja.

  1. Z menu znajdującego się po lewej stronie proszę wybrać opcję Wydruk certyfikatu.
  2. Proszę wybrać Pobierz certyfikat.
  3. Wygenerowany certyfikat pojawi się w nowym oknie.
  4. Certyfikat jest gotowy do wydruku.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencję).

Panele interaktywne
Serdecznie zapraszamy do zapisów na poniższe panele interaktywne, które odbędą się 5 i 6 kwietnia. Ich uczestnicy wspólnie z prowadzącymi napiszą procedurę postępowania. Po konferencji uczestnicy otrzymają mailowo stworzone procedury z możliwością przekazania ich w swoich miejscach pracy.

 

15:00–17:00 PANEL "NAPISZMY PROCEDURĘ"

15:00–15:55 Ostry zespół wieńcowy – SALA

16:05–17:00 Sepsa na oddziale ratunkowym - SALA 1

15:00–15:55 Krwawienie na lekach przeciwkrzepliwych - SALA 2

 

 

 

InfarmaCertyfikat
Copyrights © 2024 Via Medica