Opłaty

Opłata za udział stacjonarny — lekarze: 400 zł

Opłata za udział stacjonarny — ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo: 200 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • identyfikator,
  • certyfikat w wersji elektronicznej.

 

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:

 

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: ratunkowa@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 *Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

 

Copyrights © 2024 Via Medica