Opłaty

Opłata za udział online — lekarze: 690 zł

Opłata za udział online — ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo: 390 zł

Opłata za udział stacjonarny — lekarze: 400 zł — Rejestracja zamknięta

Opłata za udział stacjonarny — ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo: 200 zł — Rejestracja zamknięta

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

Opłata za udział w kolacji — 199 zł (patrz szczegóły)
(Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska; nie są częścią programu naukowego).

Opłata za udział w warsztatach "Terapia HFNO w oddziale ratunkowym" — 0 zł
(Udział limitowany dla pierwszych 20 osób, które się na nie zarejestrują).

Opłata za udział online obejmuje:

 • dostęp do transmisji online,
 • dostęp do materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej,
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.
   

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • identyfikator,
 • certyfikat w wersji elektronicznej.

 

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: ratunkowa@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 *Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

 

Copyrights © 2024 Via Medica